Acte necesare pentru cununia civilă - Mireasa Perfecta.ro

Acte necesare pentru cununia civilă

0 Comentarii

Cununia civilă este un moment extrem de important pentru viitorii soţi. Este o zi plină de emoţie şi de sentimente frumoase, dar, în acelaşi timp, este şi o zi care necesită pregătire. Cununia civilă reprezintă recunoaşterea în mod legal a uniunii dintre cei doi soţi. Se oficiază la primărie alături de naşi, martori şi persoanele cele mai apropiate. În acest articol vom enumera actele necesare pentru cununia civilă.

Actele necesare

Pentru legalizarea căsătoriei viitorilor soţi sunt necesare, în primul rând, buletinele celor doi, atât în format original, cât şi copiile acestora. Acelaşi lucru este valabil şi pentru certificatele de naştere ale ambilor soţi, deci şi acestea trebuie prezentate în original şi copii. Pentru oficierea cununiei civile sunt necesare certificatele medicale ale celor doi. Acestea sunt valabile 14 zile şi trebuie să conţină specificaţia că cei doi se pot căsători.

certificat de casatorie

Actele necesare pentru cetăţenii străini

Cetăţenii străini care se căsătoresc în România au nevoie de certificatul de naştere în original, dar, în plus, acesta trebuie să fie tradus şi legalizat. De asemenea, cetăţeanul străin are nevoie de un act eliberat de oficiul consular al ţării sale din care să rezulte că îndeplineşte toate condiţiile pentru a se putea efectua cununia civilă în România. Cetăţeanul străin trebuie să declare în scris pe propria răspundere că nu este căsătorit şi că îndeplineşte toate condiţiile pentru a se oficia cununia civilă în România.

Alte acte şi condiţii

  • Dacă unul dintre soţi sau chiar amândoi au mai fost căsătoriţi înainte, trebuie aduse acte care să dovedească faptul că acea căsătorie anterioară a fost desfăcută în mod legal. Dacă există probleme din cauza vârstei, trebuie să fie prezentate acte care să dovedească existenţa acordului părinţilor sau tutorelui şi avizul medical. Dacă din motive obiective căsătoria nu se poate efectua la sediul Primăriei, ci în altă parte, pentru ca acest lucru să se îndeplinească trebuie să existe un act care să conţină aprobarea primarului.
    Un alt lucru extrem de important pentru oficierea cununiei civile este prezenţa a doi martori care să aibă actele de identitate la ei.
  • Trebuie reţinut faptul că doar cu aceste acte cununia civilă se poate efectua. Dacă acestea nu există, cununia civilă nu este valabilă.
  • Dincolo de toate semnăturile şi hârtiile, cununia civilă este şi un motiv de sărbătoare în familie, căci este momentul în care uniunea dintre cei doi soţi devine oficială. Este primul pas în întemeierea unei familii, căci este şi momentul în care soţia preia numele soţului. Este bine de ştiut că aceasta poate opta şi pentru păstrarea numelui său de familie. În acest caz, ea va avea două nume, primul fiind cel primit de la soţ.
  • Cununia civilă se oficiază de către primarul localităţii respective şi doar în cazul în care acesta lipseşte din motive obiective cununia se oficiază de către o persoană delegată personal de către dânsul.
    De obicei, cununia civilă este urmată în aceeaşi zi de cununia religioasă, dar acest lucru nu este obligatoriu. Cele două evenimente pot fi în zile diferite, în funcţie de programările care se pot face…


Loading..
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.